Rada programowa studiów doktoranckich

Rada programowa Studiów Doktoranckich Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2016÷2020

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek

Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak

Prof. dr hab. Piotr Masojć

Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko

Doktorantka: mgr inż. Klaudia Pizoń

Interesariusze zewnętrzni: dr inż. Marek Konieczny, dr inż. Dariusz Rawicki