Minimum kadrowe do uprawnień

Minimum kadrowe Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach naukowych: 

 AGRONOMIA     

Prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski

Prof. dr hab. Stefan Friedrich

Prof. dr hab. Piotr Masojć

Prof. dr hab. Elżbieta Skórska

Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski

Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. nadzw.

Dr hab. Beata Myśków, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Marek Bury

Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska

Dr hab. inż. Beata Smolik

Dr hab. inż. Miłosz Smolik

 

OCHRONA  I  KSZTAŁTOWANIE  ŚRODOWISKA

Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska

Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko

Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw.

Dr hab. Magdalena Błaszak

Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska

Dr hab. Renata Gamrat

Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot

Dr hab. inż. Ryszard Malinowski

Dr hab. Lilla Mielnik

Dr hab. inż. Ewa Możdżer

Dr hab. inż. Joanna Podlasińska

Dr hab. Marek Podlasiński

Dr hab. Mariola Wróbel

 

OGRODNICTWO

Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak

Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska

Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk

Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk

Dr hab. inż. Grzegorz Nowak

Dr hab. inż. Paweł Słodkowski

Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska

Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska

Dr hab. inż. Piotr Żurawik

 

INŻYNIERIA  ROLNICZA

Prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz

Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

Dr hab. inż. Jan Jurga, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Dariusz Błażejczak

Dr hab. inż. Justyna Chudecka

Dr hab. inż. Andrzej Karbowy

Dr hab. inż. Piotr Kostencki

Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz

Dr hab. inż. Marek Śnieg