O wydziale

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii
  • doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej
  • doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska 
  • doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa


Wydział Rolniczy powstał w 1954 roku w chwili powołania Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. 26.10.2001 roku jego nazwa zmieniła się na obecną. 

Na Wydziale jest zatrudnionych 80 nauczycieli akademickich, w tym:

  • 11 z tytułem naukowym profesora zatrudnionych na stanowisku:   profesora zwyczajnego (7),   profesora nadzwyczajnego (4)
  • 52 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku:   profesora nadzwyczajnego (18),   adiunkta z habilitacją (34)  
  • 17 doktorów zatrudnionych na stanowisku:   adiunkta (15),   st. wykładowcy (2)


Ponadto na Wydziale pracuje 75 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym 33 pracowników naukowo- technicznych i inżynieryjno-technicznych, 12 pracowników administracji oraz 30 pracowników obsługi. 

Na Wydziale odbywa studia doktoranckie (obecnie studia III stopnia) 85 słuchaczy Wydziałowego Studium Doktoranckiego, prowadząc w niewielkim wymiarze zajęcia dydaktyczne.

Wg stanu na dzień 30.11.2017 na Wydziale studiuje 677 studentów, w tym 559 na studiach stacjonarnych.