Informacje bieżące

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 17 lipca 2018 r. zmarł prof. dr hab. ZYGMUNT MACHOY 19.07.2018 09:27

wybitny biochemik, wspaniały nauczyciel akademicki i badacz, w latach 1988-1996 Kierownik Katedry Biochemii ówczesnej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Nekrolog

Śp. Profesor Zygmunt Machoy urodził się 22 kwietnia 1924 r. w Wolsztynie. Studia na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Poznańskim ukończył w 1951 r. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1962 r., habilitował się w 1970 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1985 r. Zainteresowania badawcze skupił na metabolizmie pierwiastków (głównie fluoru), płynach ustrojowych oraz procesach bioenergetycznych komórek. Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą. Promotor 27 doktoratów, autor 14 monografii naukowych.
Przez większość swojej kariery naukowej związany był z Pomorską Akademią Medyczną, obecnie Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, gdzie w latach 1981–1984 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego, a w latach 1984–1987 Dziekana I Wydziału Lekarskiego. Był kierownikiem Zakładu Chemii Fizjologicznej (1976–1994) oraz Studium Doktoranckiego (1996–2006).

W latach 1988-1996 był również Kierownikiem Katedry Biochemii ówczesnej Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Członek STN, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego i wielu innych.  Prezydent International Society for Fluoride Research.
Odznaczony m.in. Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Msza żałobna zostanie odprawiona 20 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 17.00 w Kościele pw. św. Józefa Oblubieńca przy ul. Połabskiej.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 lipca 2018 r. o godz. 11.30 na cmentarzu w Wolsztynie.

Żegnamy Pana Profesora z wielkim żalem i smutkiem

Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłego

Dziekan, Rada Wydziału, Pracownicy i Studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie