Informacje bieżące

W związku z uroczystością immatrykulacji, 17 października 2018 r. od 11.00 do 14.00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego roku pierwszego stopnia 12.10.2018 22:53