Informacje bieżące

Gratulacje i wyrazy uznania dla pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 22.10.2018 10:10

Biuro Promocji ZUT w Szczecinie składa podziękowania za zaangażowanie i wkład w organizację Europejskiej Nocy Naukowców w Szczecine.
Wyróżnione osoby:
dr hab. Iwona Adamska
dr inż. Anna Bienias
dr hab. Magdalena Błaszak
dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska
dr hab. Renata Gamrat
dr inż. Magdalena Góralska
dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. nadzw.
dr inż. Grzegorz Jarnuszewski
dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw.
dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz
dr inż. Marcin Kubus
dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. nadzw.
dr hab. Michał Kupiec
dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk
dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska
dr hab. Beata Myśków, prof. nadzw.
dr hab. inż. Grzegorz Nowak
dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. nadzw.
dr inż. Aleksandra Pilarczyk
dr hab. inż. Joanna Podlasińska
dr hab. Marek Podlasiński
dr hab. inż. Paweł Sędłak
dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. nadzw.
dr hab. inż. Beata Smolik
dr inż. Tomasz Stawicki
dr inż. Martyna Śnioszek
dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw.
dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk
mgr inż. Elżbieta Zioło
dr hab. inż. Piotr Żurawik

doktorantka mgr inż. Martyna Bednarek
doktorantka mgr inż. Urszula Chylewska
doktorant mgr inż. Kornel Curyło
doktorantka mgr inż. Katarzyna Kruk
doktorant mgr inż. Piotr Kruszona
doktorantka mgr inż. arch. kraj. Paulina Kukla
doktorantka mgr inż. Oktawia Mgłosiek
doktorant mgr inż. Krzysztof Pawelec
doktorantka mgr inż. Klaudia Pizoń
doktorant mgr Piotr Ptak
doktorant mgr inż. Patryk Ratomski
doktorantka mgr inż. Marta Rokosa
doktorant mgr inż. Mateusz Studziński

studentka Katarzyna Czerwińska
studentka Anna Waga