Informacje bieżące

15 listopada 2018 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Hanek na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia 29.10.2018 21:10