Informacje bieżące

10 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Alicji Wieteski na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo 27.03.2018 11:28