DZIEKANAT

DZIEKANAT 
ul. Słowackiego 17 (parter), 71-434 Szczecin

e-mail:  dziekanat.wksir@zut.edu.pl

StanowiskoImię i nazwiskoNr telefonu    Nr pokoju 
Kierownik   

mgr Maria Sus 

e-mail: Maria.Sus@zut.edu.pl 

91 449 62562
Z-ca kierownikamgr inż. Małgorzata Dobies  

e-mail: Malgorzata.Dobies@zut.edu.pl 

91 449 62534
Sekretariat Dziekana 

Teresa Deptuła 
e-mail: Teresa.Deptula@zut.edu.pl

specjalista mgr inż. Elżbieta Zioło
e-mail: Elzbieta.Ziolo@zut.edu.pl

91 449 62503

St. specjalista ds. finansowych

mgr Lidia Lewandowska

e-mail: Lidia.Lewandowska@zut.edu.pl

91 449 634988

 
Studia stacjonarne
tel. 91 449 6250

StanowiskoImię i nazwiskoNr telefonuNr pokoju

Z-ca kierownika dziekanatu Specjalista
kier. Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii,
Technika rolnicza i leśna 

mgr inż. Małgorzata Dobies

e-mail: Malgorzata.Dobies@zut.edu.pl

91 449 62534

Specjalista 

kier. Gospodarka przestrzenna, Uprawa winorośli
i winiarstwo

mgr inż. Joanna Popiel

e-mail:  Joanna.Popiel@zut.edu.pl

91 449 62549

Samodzielny referent

kier. Architektura krajobrazu - w zastępstwie prowadzi
mgr inż. Joanna Popiel (pokój nr 9)

kier. Ogrodnictwo, Rolnictwo - w zastępstwie prowadzi
mgr inż. Małgorzata Dobies (pokój nr 11)

mgr inż. Katarzyna Surmacz-Chruścielska

e-mail: katarzyna.surmacz-chruscielska@zut.edu.pl

91 449 625211

 

Studia niestacjonarne
tel. 91 449 6252

Stanowisko              Imię i nazwisko

Nr telefonu     

Nr pokoju
Specjalista

dr Elżbieta Młynkowiak

e-mail: Elzbieta.Mlynkowiak@zut.edu.pl

91 449 625211

 

Pomoc materialna - stypendia 
Praktyki studenckie

Stanowisko                 Imię i nazwiskoNr telefonu     Nr pokoju
Specjalista                                       

mgr inż. Agnieszka Konieczna

e-mail: Agnieszka.Konieczna@zut.edu.pl

91 449 6254 9
Specjalista     

mgr inż. Joanna Popiel

e-mail:  Joanna.Popiel@zut.edu.pl

91 449 6254 9

 

 Studia doktoranckie

Stanowisko   Imię i nazwisko   

Nr telefonu

Nr pokoju
Specjalista

dr Elżbieta Młynkowiak

e-mail: Elzbieta.Mlynkowiak@zut.edu.pl
91 449 625211